Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Tryb uproszczony lub tzw. tryb małych zleceń zgodnie z art. 19 a - powierzanie lub wspieranie realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Inne

Komórka odpowiedzialna Wydział Organizacyjny - stanowisko ds. współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

Treść

Nazwa usługi/procedury:

Tryb uproszczony lub tzw. tryb małych zleceń zgodnie z art. 19 a - powierzanie lub wspieranie realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wymagane dokumenty:

Druk uproszczonej oferty wraz załącznikami.

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego uprawniony podmiot składa w terminie co najmniej 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotowego zadania. Uproszczona oferta wraz z jej oceną umieszczana jest na 7 dni na stronie przedmiotowej Urzędu Miasta, w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Po tym terminie, w przypadku braku uwag podpisywana jest umowa dotacji określająca wszystkie warunki realizacji zadania. Do umów zawieranych w ramach „trybu małych zleceń” stosuje się te same regulacje co do umów zawieranych w otwartych konkursach ofert.

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria ogólna, Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tryb odwoławczy:

Od rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta o wyborze realizatora zadania nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna:

  • Art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300)
  • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055).

Dodatkowe informacje:

Oferta musi spełnić następujące warunki:

  1. musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
  2. wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10.000 zł;
  3. zadanie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Do tak zlecanych zadań ustawodawca wprowadził dwa dodatkowe ograniczenia:

  1. łączna kwota środków przekazywanych w trybie małych zleceń dla jednej organizacji nie może w danym roku kalendarzowym przekraczać kwoty 20.000 zł;
  2. wysokość środków przyznanych przez organ wykonawczy w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Odpowiedzialna za wykonanie czynności wsparcia lub zlecenia realizacji zadania publicznego jest właściwa ze względu na przedmiot tego zadania komórka organizacyjna Urzędu Miasta.
Dodatkowych informacji i konsultacji w sprawie składania dokumentów i wymaganych załączników udziela pracownik na stanowisku ds. współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu.
Tel. 77 40 34 483.

Wniosek on-line:

Brak

Formularz do pobrania:

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij