W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385

email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl

NIP Gminy Kędzierzyn-Koźle: 749-20-55-601 
REGON Gminy Kędzierzyn-Koźle: 531-412-912
TERYT: 160301_1

NIP Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle: 749-00-15-170
REGON Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle: 000-524-507
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Konsultacje w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2014

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2014.

Na podstawie § 3 ust. 1 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle stanowiących załącznik do uchwały nr XXIX/379/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1953 z późn. zm.), zwanej dalej uchwałą, niniejszym ogłaszam rozpoczęcie konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego na rok 2014.
Pojęcie „Budżet obywatelski” oznacza wykaz zadań wprowadzonych do budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle w wyniku konsultacji z mieszkańcami miasta Kędzierzyn-Koźle.

I. Opis trybu i podmiotów uprawnionych do zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego.

Zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego może dokonać:

  1. każdy mieszkaniec miasta Kędzierzyn-Koźle, który posiada czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle,
  2. organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.), zlokalizowana jest na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle;
  3. podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.), którego siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych zlokalizowana jest na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle.

Każdy z ww. podmiotów może dokonać zgłoszenia jednego zadania do Budżetu Obywatelskiego.

II. Termin zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego upływa 28 lutego 2014 r.

Zgłoszenia, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

III. Kwota przewidziana w budżecie miasta na 2014 r. dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim wynosi 1 000 000 (jeden milion) zł.

IV. Zgłoszenie zadania winno spełniać następujące wymagania:

  1. obejmować działanie zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowiące zadanie własne Gminy;
  2. zawierać niezbędne dane opisujące zadanie, zgodnie z formularzem załączonym do niniejszego ogłoszenia;
  3. dotyczyć nieruchomości stanowiących własność Gminy (w przypadku gdy efektem realizacji zadania będzie środek trwały związany z nieruchomością);
  4. obejmować zakres przedmiotowy prac o wartości nieprzekraczającej 1 000 000 (jeden milion) zł.

V. Zgłoszenie zadania do Budżetu Obywatelskiego może zostać:

  1. skierowane pisemnie na adres: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle z dopiskiem: „Zgłoszenie zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2014 r.”;
  2. przesłane pocztą elektroniczną na adres: budzet.obywatelski@kedzierzynkozle.pl .

VI. Weryfikacja formalna i opiniowanie zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego nastąpi w terminie do 17 marca 2014 r.

VII. Konsultacje z mieszkańcami zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego zostaną przeprowadzone w terminie do 30 kwietnia 2014 r. w oznakowanych lokalach zlokalizowanych w siedzibach Rad Osiedli na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle oraz w Urzędzie Miasta, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej, w trybie określonym w §8 i §9 uchwały.

VIII. Ustalenie wyników konsultacji nastąpi na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle protokołu z konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w terminie do 15 maja 2014 r.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na 2014 r. zostały określone w uchwale, której treść załączono poniżej.

Treść uchwały oraz uchwały zmieniającej jest dostępna również pod adresami:

http://www.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=200&id=47541
http://www.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=210&id=48158

PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
T o m a s z W a n t u ł a (-)

Załączniki

Powiadom znajomego