Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Rok 2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rok 2016

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzający

1.

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

29.12.2015
-
30.04.2016

Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz realizacji zadania zapewnienie opieki dla kotów wolno żyjących i ich dokarmiania

Sporządzono protokół kontroli. Sformułowano ocenę pozytywną ze stwierdzeniem uchybień. Wniesiono zastrzeżenia do protokołu. Skierowano wnioski pokontrolne. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Rady Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).

2. Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 01.01.2016

31.01.2016
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych za 2015 r.

Sporządzono protokół kontroli. Wskazano na potrzebę przeprowadzenia kontroli w tym przedmiocie najwcześniej w kwietniu danego roku.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Rady Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).

3. Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
01.02.2016

31.03.2016
PT i budowa kompleksu boisk - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 Protokół kontroli.
Stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Rady Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
4. Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 01.02.2016

29.02.2016
Niezrealizowane zadania inwestycyjne w 2015 r. – przyczyny Komisja Rewizyjna stwierdza, że podmiot kontrolowany nie udzielił odpowiedzi i wyjaśnień Zespołowi Kontrolnemu. Nie sporządzono wystąpienia pokontrolnego.
5. Regionalna Izba Obrachunkowa 09.05.2016 r. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2013 r., 2014 r., 2015 r. i 2016 r.

Protokół kontroli.
Stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej ).

6. Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
26.02.2016

30.04.2016
Sprawdzenie zadania: bieżące utrzymanie dróg w 2015 r. Protokół kontroli. Podmiot kontrolowany wniósł zastrzeżenia, odmawiając podpisu protokołu. Odstąpiono od formułowania wniosków pokontrolnych.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Rady Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
7. Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
26.02.2016

11.07.2016
Przebudowa i rozbudowa ulicy kozielskiej w 2015 r. Protokół kontroli.
Stwierdzono uchybienia na niektórych etapach inwestycji oraz w jej dokumentacji.  Wniesiono zastrzeżenia do protokołu kontroli.             Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Rady Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
8. Urząd Marszałkowski  15.03.2016
-
01.04.2016
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania Protokół kontroli.
Uchybień nie stwierdzono. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
9. Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu

 07.04.2016
-
12.07.2016

Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenie, na 2012 rok. Protokół kontroli.
Stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej ).
10. Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu 07.04.2016
-
27.04.2016
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Pomoc Techniczna Protokół kontroli.
Uchybień nie stwierdzono. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej ).
11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Opolu 05.05.2016
-
06.06.2016
Kontrola płatnika składek przez inspektora kontroli zakładu ubezpieczeń społecznych Protokół kontroli.
Stwierdzono uchybienia. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej ).
12. Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 17.02.2016
-
29.06.2016
Kontrola realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Protokół kontroli.
Wniesiono zastrzeżenia. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
13. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

01.06.2016
-
18.09.2016

Analiza przygotowania oraz ocena realizacji bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach Programu Ochrony Zdrowia w latach 2010-2016

Protokół kontroli.
Uchybień nie stwierdzono. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej ).

14. Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura NIK w Opolu 14.06.2016
-
08.09.2016
Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia Protokół kontroli.
Uchybień nie stwierdzono. Ocena pozytywna. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej ).
15. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 19.08.2016
-
07.12.2016
Kontrola w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle – wykorzystanie sprzętu technicznego przez Straż Miejską

Protokół kontroli.
Sporządzono wnioski pokontrolne.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).

16. Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu 26.07.2016
-
Kontrola gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej – tytuł projektu wsparcie dla jednostek samorządów terytorialnych – konkursy dotacji.

Protokół kontroli.
Uchybień nie stwierdzono.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).

17. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

23.09.2016
-
12.12.2016

Indywidualne nauczanie: skala, procedury, koszty

Protokół kontroli.
Uchybień nie stwierdzono. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej ).

18. Archiwum Państwowe w Opolu

29.09.2016
-
04.12.2016

Kontrola w przedmiocie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie prawidłowości postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w podmiocie.

Protokół kontroli.
Stwierdzono uchybienia. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).

19. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

30.11.2016

Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap III

Protokół kontroli.
Uchybień nie stwierdzono. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij