W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności Żłobka nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu

Zawartość Deklaracji Dostępności

Wstęp Deklaracji

Żłobek Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP – Żłobek Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • materiały pochodzą z różnych źródeł , może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

mogą zdarzyć się sytuacje, iż pomimo starań redaktorów serwisu:

 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Żłobek Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Henryka Lech. Kontakt: dyrektorzlobek1@kedzierzynkozle.pl, tel. 77 4823454. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP – Publiczne Przedszkole nr 18 Kędzierzyn-Koźle jestHenryka Lech, dyrektorzlobek1@kedzierzynkozle.pl, tel.77 4823454.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

* Budynek dwukondygnacyjny

 • do budynku prowadzą trzy wejścia , dwa z nich zabezpieczone poręczami. Wejście główne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, nie posiada przeszkód w postaci schodów, progów itp. Plac wejścia bocznego (od strony Sali gimnastycznej) wymaga modernizacji placu.
 • ponadto są dwa wyjścia z sal do ogrodu niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – z każdego wyjścia 4 schody

* Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • korytarze w budynku:
  1. umożliwiają poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim na parterze ( w lewym i prawym skrzydle) do sal z wyłączeniem toalet i części pomieszczeń gospodarczych ,
  2. na drugie piętro budynku prowadzi 20 schodów z lewego i prawego skrzydła budynku

* schody w budynku:

 1. na drugie piętro budynku prowadzi po 20 schodów- od strony szatni głównej (schody wąskie), od strony pomieszczenia bocznego (sala gimnastyczna)(schody szerokie) oraz od strony wejścia do grupy żłobkowej (schody wąskie)
 2. nie są zabezpieczone taśmami antypoślizgowymi,
 3. brak windy osobowej w budynku:

* W budynku nie występują inne dostosowania w postaci:

 • informacji głosowych;
 • pętli indukcyjnych;
 • głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące;
 • platform;
 • oznaczeń w alfabecie braille’a (za wyłączeniem windy osobowej wyposażonej w podświetlone przyciski z napisami w alfabecie braille’a) lub oznaczeń kontrastowych;
 • dotykowego systemu naprowadzania dla osób słabowidzących lub niewidomych;
 • druku powiększonego dla osób słabowidzących.

* Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 1. osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania pojazdu na 2 wybrukowanych miejscach postojowych, wydzielonych i oznaczonych w pobliżu budynku są one usytuowane w odległości ok. 10 metrów od głównego wejścia do budynku

* Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Nie ma ograniczeń do wstępu dla osoby z psem asystującym.

* Informacje dodatkowe

 • toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • oznaczenia pomieszczeń nie są wykonane techniką dotykowo-dostępną;
 • brak drzwi otwieranych automatycznie;
 • nie wszystkie drzwi prowadzące do pomieszczeń mają szerokość w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm;
 • w odległości ok. 70 m znajduje się przystanek komunikacji publicznej obsługiwanej przez autobusy niskopodłogowe;
 • brak jest informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewnionej w sposób wizualny lub głosowy.

Powiadom znajomego