W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Udostęnianie informacji

Wersja strony w formacie XML
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Nr 10  jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016, poz. 1764 z późn.zm.).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, żłobek powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje żłobek, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji żłobek powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez żłobek w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Żłobek Nr 10 w  Kędzierzynie-Koźlu może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:
    • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
    • Żłobek Nr 10  w  Kędzierzynie-Koźlu nie dysponuje żądaną informacją;
    • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Jak dostarczyć wniosek

Wniosek  o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Żłobka Nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu w jeden z niżej wymienionych sposobów:
  
    • przesłać pocztą na adres: Żłobek Nr 10 ul. Kazimierza Wielkiego 6
      47-232 Kędzierzyn-Koźle
    • złożyć osobiście u Dyrektora Żłobka Nr 10
    • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:  zlobek10@kedzierzynkozle.pl

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek żłobek ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas żłobek może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku żłobek, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Dyrektora Żłobka Nr 10, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

W przypadku bezczynności żłobka wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane