W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385

 

email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl

 

NIP: 749-20-55-601 
REGON: 531-412-912
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Licencje, wypisy z licencji, wtórniki licencji i wypisów na przewóz osób taksówką osobową

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy działalność gospodarcza
Komórka odpowiedzialna Wydział Działalności Gospodarczej

Treść

Nazwa usługi/procedury:

Licencje, wypisy z licencji, wtórniki licencji i wypisów na przewóz osób taksówką osobową

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wymianę / udzielenie / zmianę licencji (wypisu z licencji) / wydanie wtórnika licencji (wypisu z licencji) na wykonywanie krajowego przewozu osób taksówką osobową;
 2. załączniki:
  • zaświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
  • oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  • wykaz pojazdów;
 3. okazanie oryginałów następujących dokumentów:
  • dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym wykonywane będą przewozy,
  • tytułu prawnego do dysponowania pojazdami, którymi będą wykonywane przewozy,
  • uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym, określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
  • orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Opłaty skarbowe:

17,00 zł w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa. Opłatę należy wnieść przed złożeniem pełnomocnictwa na rachunek :

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Rachunek nr 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229

Opłaty administracyjne:

Czynność:            Okres: 2 do 15 lat Powyżej 15 do 30 lat Powyżej 30 do 50 lat
Udzielenie licencji 200,00 zł 250,00 zł 300,00 zł
Zgłoszenie we wniosku o udzielenie licencji jednego lub więcej pojazdów (za każdy pojazd) 20,00 zł 25,00 zł 30,00 zł
Zmiana licencji 20,00 zł 25,00 zł 30,00 zł
Zmiana wypisu w przypadku złożenia wniosku o zmianę licencji 10,00 zł 12,50 zł 15,00 zł
Wtórnik licencji (w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy) 20,00 zł 25,00 zł 30,00 zł
Wtórnik licencji (w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy) 50,00 zł 62,50 zł 75,00 zł
Wypis z licencji (za każdy zgłoszony pojazd)  2,00 zł 2,50 zł 3,00 zł
Wypis z licencji (za każdy niezgłoszony pojazd) 22,00 zł 27,50 zł 33,00 zł
Zmiana wypisu z licencji 22,00 zł 27,50 zł 33,00 zł
Wtórnik wypisu z licencji 2,00 zł 2,50 zł 3,00 zł
Wymiana licencji na nowy wzór (do dnia 31.12.2022 r.) Brak Brak Brak

Opłaty należy dokonać przed złożeniem wniosku wraz z załącznikami na:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Rachunek nr 78 1020 3714 0000 4602 0108 5414

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

udzielenie licencji, wypisów z licencji, wtórników następuje w terminie do:
- 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku,
- 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku jeżeli sprawa wymaga szczegółowej analizy i postępowania wyjaśniającego.
Uwaga, w związku z Art. 5 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 31 grudnia 2022 r. Zgodnie z przepisem Art. 5 ust. 2, wskazanej powyżej ustawy, licencje podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, na wniosek przedsiębiorcy złożony przed upływem 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle:

Wydział Działalności Gospodarczej - pok. 137 lub Kancelaria Ogólna - pok. 139.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Działalności Gospodarczej - tel. 77 4050339

poczta elektroniczna dg@kedzierzynkozle.pl

Tryb odwoławczy:

od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 poz. 180, z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180);
 3. ustawia z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.);
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.);
 5. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz.1923, z późn. zm.);
 6. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_475-licencja-na-taksowke

Wniosek on-line:

https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/99_0475_00

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane