W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385

email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl

NIP Gminy Kędzierzyn-Koźle: 749-20-55-601 
REGON Gminy Kędzierzyn-Koźle: 531-412-912
TERYT: 160301_1

NIP Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle: 749-00-15-170
REGON Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle: 000-524-507
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Przyznawanie, wstrzymywanie i pozbawianie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Nazwa usługi/procedury:

Przyznawanie, wstrzymywanie i pozbawianie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym

Wymagane dokumenty:

Wnioski mogą być składane do Prezydenta Miasta w terminie do 15 stycznia każdego roku przez zawodnika, klub sportowy reprezentowany przez zawodnika lub przez opiekuna prawnego, w imieniu kandydata, będącego osobą niepełnoletnią. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające udział zawodnika w zawodach wskazanych we wniosku oraz osiągnięty przez niego wynik (uzyskany tytuł) w tych zawodach. Jeżeli zawodnik we wniosku podał informację, że został powołany do kadry narodowej Polski w określonej dyscyplinie sportu należy dołączyć dokumenty potwierdzające powołanie zawodnika do kadry narodowej Polski w określonej dyscyplinie sportu i wzięcie udziału w zawodach rangi mistrzowskiej. Ponadto  należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa we wniosku.

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Wnioski kompletne i złożone w terminie, Prezydent Miasta w terminie do 21 dni przekazuje do zaopiniowania przez powołaną komisję w składzie określonym w uchwale NR LXIII/703/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 listopada 2010 r. W ciągu 14 dni Komisja przedstawia Prezydentowi Miasta swoją opinię wraz z propozycją wysokości stypendium oraz czasokresem na jaki powinno być przyznane. Prezydent Miasta przyznaje stypendium sportowe, ustala jego wysokość i czasokres pobierania, nie dłuższy niż do końca roku, w którym stypendium przyznano. Przyznane stypendium sportowe wypłacane jest w ratach miesięcznych. O przyznaniu stypendium Prezydenta Miasta zawiadamia się zawodnika oraz klub sportowy reprezentowany przez zawodnika.

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria ogólna, Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tryb odwoławczy:

Od rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta w sprawie przyznania, wstrzymania bądź pozbawienia stypendium nie przysługuje prawo do odwołania.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2048);
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40 z późn.zm.);  
  • Uchwała NR LXIII/703/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym (z późn. zm.);
  • Uchwała nr LXII/688/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym;
  • Uchwała Nr L/480/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym;
  • Uchwała Nr XL/467/21 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Dodatkowe informacje:

Prezydent Miasta może wstrzymać lub pozbawić zawodnika stypendium sportowego. Warunki i tryb wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych określa uchwała nr L/480/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym (z późn. zm.). 

Wniosek on-line:

Brak

Załączniki

Powiadom znajomego