Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Treść

Nazwa usługi/procedury:

Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający następujące informacje:

 1.  imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości lub właściciela urządzeń przesyłowych,
 2. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 3. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm i wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy w m2,
 4. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;


Do wniosku należy dołączyć:

 1. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, druk oświadczenia poniżej;
 2. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości;
 3. zgodę właściciela nieruchomości, zgoda nie jest wymagana w przypadku gdy z wnioskiem występuje właściciel, użytkownik wieczysty, spółdzielnia/wspólnota mieszkaniowa, zarządca nieruchomości Skarbu Państwa, właściciel urządzeń przesyłowych;
 4. oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (oświadczenie o udostępnieniu informacji dot. Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych, w których istnieje zarząd), druk oświadczenia poniżej;
 5. projekt planu nasadzeń zastępczych – jeżeli są planowane,
 6. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie, wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska – jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie, jeżeli została wydana lub jest wymagana,
 7. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom – jeżeli zostało wydane,
 8. pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z opłatą skarbową 17zł za jego złożenie.

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się; w przypadku załączania do wniosku pełnomocnictwa opłata skarbowa za jego złożenie - 17 zł., na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).

Opłaty administracyjne:

Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku, w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle - Kancelaria Ogólna, ul. Grzegorza Piramowicza 32.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Tryb odwoławczy:

Za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).

Dodatkowe informacje:

Wniosek składa posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

W przypadku usuwania drzew lub krzewów z nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków wniosek należy złożyć do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Wniosek on-line:

brak

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij