W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385

email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl

NIP Gminy Kędzierzyn-Koźle: 749-20-55-601 
REGON Gminy Kędzierzyn-Koźle: 531-412-912
TERYT: 160301_1

NIP Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle: 749-00-15-170
REGON Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle: 000-524-507
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Postępowanie w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego oraz ryczałtu opałowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia

Nazwa usługi/procedury:

Postępowanie w sprawie stwierdzenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego oraz ryczałtu opałowego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/397/21 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (Dz. Urz. Woj. Op. z 2021 r. poz. 1432)
 2. Deklaracja o wysokości dochodów za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku – załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/397/21 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (Dz. Urz. Woj. Op. z 2021 r. poz. 1432).
 3. Dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
 4. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) wszystkich członków gospodarstwa domowego, na których podstawie wnioskodawca deklaruje dochody w deklaracji o wysokości dochodów za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
 5. Dodatkowe dokumenty:
  1. w przypadku najmu lub podnajmu lokalu mieszkalnego, na który wnioskodawca ubiega się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, – przedłożenia kserokopii umowy (oryginał do wglądu);
  2. jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, to należy przedłożyć orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zawierające wskazanie do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju;
  3. jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim, to należy przedłożyć orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku;
  4. ewentualne oświadczenie dotyczące wypłaty ryczałtu opałowego;
  5. ewentualne oświadczenie wnioskodawcy i innych członków rodziny.

Opłaty skarbowe:

Zwolnione z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej na podstawie ust. 53 część I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Decyzję w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle,
ul. Piramowicza 32,
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Sala obsługi interesanta (p.108)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
tel.: 40-50-318, 40-50-326 lub tel./fax:40-50-317

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589)
 • Uchwała Nr XXXV/397/21 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (Dz. Urz. Woj. Op. z 2021 r. poz. 1432)

Dodatkowe informacje:

Brak

Wniosek on-line:

Brak

Załączniki

Powiadom znajomego