Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:

W Publicznym Przedszkolu Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 1. Ewidencja wychowanków
 2. Ewidencja akt osobowych
 3. Księga zastępstw
 4. Rejestr zarządzeń Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu
 5. Księga protokołów Rady Pedagogicznej
 6. Księga uchwał Rady Pedagogicznej
 7. Rejestr skarg i wniosków
 8. Rejestr wydawanych upoważnień
 9. Księga inwentarzowa
 10. Rejestr wypadków przy pracy
 11. Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy
 12. Rejestr wypadków dzieci
 13. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe
 14. Rejestr zaświadczeń wydawanych rodzicom
 15. Rejestr zaświadczeń dotyczących spraw pracowniczych
 16. Książka kontroli

Przedszkole Nr 12 w Kędzierzynie- Koźlu prowadzi dokumentację i przechowuje ją stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności:

 • opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej,
 • administracyjnej,
 • gospodarczej i finansowej,
 • innej wynikającej z potrzeb placówki.

W składnicy akt przechowywana jest wszelaka dokumentacja spraw zakończonych  - zgodnie z zapisami zawartymi w instrukcji archiwalnej.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Publiczne Przedszkole Nr 12 w Kędzierzynie- Koźlu powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2). Publiczne Przedszkole Nr12 w Kędzierzynie- Koźlu, na podstawie art. 15 ust.1 u.d.i.p., ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia. Zgodnie z art. 15 ust.2 u.d.i.p. w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. Udostępnienie informacji  następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Publiczne Przedszkole Nr 12 w Kędzierzynie- Koźlu uniemożliwią udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Publiczne Przedszkole Nr 12 w Kędzierzynie- Koźlu następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p.).

ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONYCH

Publiczne Przedszkole Nr 12 w Kędzierzynie- Koźlu udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym normami ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij