W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385

 

email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl

 

NIP: 749-20-55-601 
REGON: 531-412-912
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli/szkół/placówek oświatowych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy edukacja, oświata
Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty i Wychowania

Treść

Nazwa usługi/procedury:

Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli/szkół/placówek oświatowych

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek w sprawie objęcia dziecka/ucznia niepełnosprawnego przewozem zorganizowanym do najbliższego przedszkola/szkoły/ ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego*
 • Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka/ucznia* oraz ich rodziców/opiekunów prawnych* z miejsca zamieszkania do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego* w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców/opiekunów prawnych*,
 • Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 • Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych),
 • Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka (zaświadczenie o realizacji nauki – załącznik nr 5 w drukach do pobrania).
 • Inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, (jeśli będą wymagane)

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

 • Dowóz zorganizowany:
  Wniosek na kolejny rok szkolny należy składać do końca czerwca w placówce, do której uczęszcza dziecko oraz w uzasadnionych przypadkach w trakcie roku szkolnego (załącznik nr 1)
 • Dowóz indywidualny:
  Wniosek na kolejny rok szkolny należy złożyć do końca lipca każdego roku, w uzasadnionych przypadkach także w trakcie roku szkolnego (załącznik nr 2)
W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
W godzinach pracy Urzędu.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Oświaty i Wychowania
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Planetorza 2,
47-200 Kędzierzyn-Koźle,

Tryb odwoławczy:

Zgodny z zapisami ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

 • Art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4  oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
 • Uchwała nr XIX/201/20 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dn. 26.02.2020r. w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Kędzierzyn-Koźle na rok szkolny.  Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny Rada Gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Dodatkowe informacje:

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i ponownego złożenia w ustalonym terminie.
 • Ze względu na konieczność organizacji dowozu na dzień 1 września, wniosek oraz wszystkie niezbędne dokumenty powinny zostać złożone do końca lipca każdego roku.
 • Zwrot kosztów przewozu, następuje na podstawie zawartej umowy między prezydentem a rodzicami, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
 • Zgodnie z w/w przepisami kwota zwracana rodzicom/opiekunom prawnym obliczana będzie na podstawie wzoru matematycznego prezentowanego poniżej, który określa koszt jednorazowego przewozu:

                                                Koszt = (a - b)* c * d/100                                          
  gdzie:                                                                                                          

  a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem; 

  b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeliby nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit a;

  c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu (średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Kędzierzyn-Koźle określa na każdy rok szkolny Rada Gminy Kędzierzyn-Koźle, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostek paliwa na stacjach występujących na terenie gminy); 

  d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu (dane z książki pojazdu danego modelu, cyklem mieszanym).

Wniosek on-line:

Brak

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane