W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Zarządzenia

RSS XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 999/PMS/2020

zarządzenie nr 999/PMS/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu mieszkalnego wynajmowanego na czas nieoznaczony, lokalu służbowego i lokalu przeznaczonego do najmu socjalnego obowiązującej w 2021 roku

zarządzenie nr: 998/Fn/2020

zarządzenie nr 998/Fn/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2020, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2020 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa

zarządzenie nr: 997/Fn/2020

zarządzenie nr 997/Fn/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2020

zarządzenie nr: 996/GNP/2020

zarządzenie nr 996/GNP/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia 99% bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących przed przekształceniem własność Gminy Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 995/PMS/2020

zarządzenie nr 995/PMS/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie nadania lokalowi mieszkalnemu przeznaczonemu do najmu socjalnego statusu lokalu wynajmowanego na czas nieoznaczony

zarządzenie nr: 994/OSR/2020

zarządzenie nr 994/OSR/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Stara Odra”

zarządzenie nr: 993/PMS/2020

zarządzenie nr 993/PMS/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie nadania pomieszczeniu tymczasowemu położonemu przy ul. Kozielskiej 6/7 statusu lokalu mieszkalnego wynajmowanego na czas nieoznaczony i połączenia go z lokalem położonym przy ul. Kozielskiej 6/9 w jeden lokal

zarządzenie nr: 992/PMS/2020

zarządzenie nr 992/PMS/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie połączenia dwóch lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony przy ul. Grunwaldzkiej 45/7 i przy ul. Grunwaldzkiej 45/8 w jeden lokal

zarządzenie nr: 991/MOPS/2020

zarządzenie nr 991/MOPS/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na lata 2021-2025 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

zarządzenie nr: 990/Fn/2020

zarządzenie nr 990/Fn/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki