W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385

 

email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl

 

NIP: 749-20-55-601 
REGON: 531-412-912
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Zarządzenia

RSS XML
zarządzenie nr: 1944/GNP/2022
zarządzenie nr 1944/GNP/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle położonego na terenie osiedli Przyjaźni i Sławięcice, w rejonie ulic: Przyjaźni, Strzeleckiej, Spacerowej, Naftowej oraz Kanału Kędzierzyńskiego i Kanału Gliwickiego
zarządzenie nr: 1943/Fn/2022
zarządzenie nr 1943/Fn/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2022 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
zarządzenie nr: 1942/Fn/2022
zarządzenie nr 1942/Fn/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022
zarządzenie nr: 1941/Fn/2022
zarządzenie nr 1941/Fn/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy – świadczenie pieniężne z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na rok 2022
zarządzenie nr: 1940/Fn/2022
zarządzenie nr 1940/Fn/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy – świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na rok 2022
zarządzenie nr: 1939/Fn/2022
zarządzenie nr 1939/Fn/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy – świadczenie pieniężne z tytułu nadania numeru PESEL oraz nieodpłatnego wykonania fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy na rok 2022
zarządzenie nr: 1938/GNP/2022
zarządzenie nr 1938/GNP/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane wraz z uzasadnieniem oraz uzgodnieniami.
zarządzenie nr: 1937/KST/2022
zarządzenie nr 1937/KST/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 w terminie od 01.07.2022 r. do 30.06.2024 r.
zarządzenie nr: 1936/GNP/2022
zarządzenie nr 1936/GNP/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Kędzierzynie-Koźlu, obręb Kędzierzyn przy ul. Królowej Jadwigi
zarządzenie nr: 1935/GNP/2022
zarządzenie nr 1935/GNP/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Kędzierzynie-Koźlu, obręb Kędzierzyn przy ul. Królowej Jadwigi
zarządzenie nr: 1934/GNP/2022
zarządzenie nr 1934/GNP/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 553/1, położoną w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Cisowa przy ul. Barbary
zarządzenie nr: 1933/PMS/2022
zarządzenie nr 1933/PMS/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie tymczasowego wycofania lokalu mieszkalnego z wykazu lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony przeznaczonych do realizacji listy wnioskodawców uprawnionych do wynajęcia lokali na czas nieoznaczony
zarządzenie nr: 1932/KST/2022
zarządzenie nr 1932/KST/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku -etap II
zarządzenie nr: 1931/OSR/2022
zarządzenie nr 1931/OSR/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 13 maja 2022 roku z posiedzenia komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 1914/OSR/2021 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 maja 2022 roku do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie ochrony zwierząt w 2022 roku oraz ogłoszenia wyników tego konkursu
zarządzenie nr: 1930/GNP/2022
zarządzenie nr 1930/GNP/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie ustalenia ceny do IV przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki nr 1937/4, 1937/6, 1937/7 i 1943/4, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kędzierzyn przy ul. Kazimierza Pułaskiego
zarządzenie nr: 1929/GNP/2022
zarządzenie nr 1929/GNP/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 170/10, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Sławięcice przy ul. Powstańca Filipa Pieli
zarządzenie nr: 1928/GNP/2022
zarządzenie nr 1928/GNP/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr C/8 położonego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ul. 11 Listopada 1A,B,C,D,E,F,G,H,I,J
zarządzenie nr: 1927/GNP/2022
zarządzenie nr 1927/GNP/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr C/1 położonego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ul. Władysława Grabskiego 10A,B,C
zarządzenie nr: 1926/Fn/2022
zarządzenie nr 1926/Fn/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2022 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
zarządzenie nr: 1925/Fn/2022
zarządzenie nr 1925/Fn/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022