Brak treści artykułu

Załączniki:

Zapytanie_ofertowe.pdf
Załącznik - Formularz ofertowy.docx
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert-skan.pdf
Druga zmiana zapytania ofertowego_skan.pdf
Druga zmiana.pdf
Odpowiedzi na pytania.pdf
Odpowiedzi na pytania_skan.pdf
Projektowane postawonienia umowy_skan.pdf
Zmiana terminu składania ofert.14.02.2022.pdf
Zmiana terminu składania ofert_14.02.2022.pdf
Czwarta zmiana treści zapytania ofertowego_08.02.2022.pdf
Czwarta zmiana treści zapytania ofertowego_skan.pdf
Odpowiedzi na pytania_08.02.2022.pdf
Umowa_08.02.2022.pdf
Załącznik - Formularz ofertowy.docx
Odpowiedzi na pytania Wykonawców_14.02.2022-skan.pdf
Odpowiedzi na pytania_14.02.2022.pdf
Piąta zmiana do zapytania ofertowego - 14.02.2022.pdf
Piąta zmiana do zapytania ofertowego-skan.pdf
Umowa_14.02.2022.pdf
Informacja_o_wyborze_Wykonawcy.pdf
Zestawienie_do_Informacji.pdf
Informacja o wyborze Wykonawcy-skan.pdf
Zestawienia do informacji o wyborze Wykonawcy-skan.pdf