W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przetarg nieograniczony na modernizację placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu

Nr sprawy PP9-371-01/16

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Publiczne Przedszkole nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Harcerska 16 tel./fax. 077/4834141
Ogłasza przetarg nieograniczony na :

Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu

CPV: 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE.
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw.
45233250-5 – Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Wymagany termin realizacji zadania: 45 dni od momentu podpisania umowy

W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje.

Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać:

w Publicznym Przedszkolu nr 9 w Kędzierzynie - Koźlu

Strona internetowa, na której udostępniono SIWZ:

www.pp9kedzierzyn.szkolnastrona.pl

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

1. Izabela Szwajgert - tel. 77 4834141

Oferty w języku polskim, w zamkniętych kopertach z napisem: OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY – „Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu” Należy złożyć w: Publicznym Przedszkolu nr 9 w Kędzierzynie - Koźlu ul. Harcerska 16

Termin składania ofert upływa w dniu: 06.10.2016 o godz. 09:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 06.10.2016 o godz. 09:15

Termin związania ofertą: 30 dni od upłynięcia terminu składania ofert

Kryteria oceny ofert:

  • cena ……………………..…….90%
  • okres gwarancji ……………..10%

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Załączniki

10018-3t.pdf pdf, 484 kB
10031t.pdf pdf, 853 kB
10047t.pdf pdf, 898 kB
11005.pdf pdf, 715 kB
30022-1t.pdf pdf, 559 kB
40001.pdf pdf, 767 kB
40034.pdf pdf, 465 kB
60051.pdf pdf, 269 kB
60056.pdf pdf, 679 kB
detal d1.pdf pdf, 519 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane