Brak treści artykułu

Załączniki:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.docx
MONITORING-word.docx
Regulamin monitoringu, kaluzula-skan.pdf
upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły_ klauzula informacyjna (003).docx
Regulamin Realizacji Praw Osób, których Dane Dotyczą PSP1-skan.pdf
Regulamin Realizacji Praw Osób-word.docx
załącznik nr 1 Wniosek o realizację prawa dostępu do danych.docx
załącznik nr 2 Odpowiedź na Wniosek o realizację prawa dostępu do danych.docx
załącznik nr 3 Wniosek o sprostowanie danych.docx
Załącznik nr 4 Odpowiedź na Wniosek o sprostowanie danych.docx
załącznik nr 5 Wniosek o usunięcie danych.docx
Załącznik nr 6 Odpowiedź na Wniosek o usunięcie danych.docx
załącznik nr 7 Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych.docx
załącznik nr 8 Wniosek o sprostowanie danych.docx
Załącznik nr 9 Poinfomowanie o zamiarze uchylenia ograniczenia.docx
załącznik nr 10 Wniosek o przeniesienie danych.docx
załącznik nr 11 Wniosek o sprostowanie danych.docx
załącznik nr 12 Wniosek o sprostowanie danych.docx
załącznik nr 14 Wniosek o sprostowanie danych.docx
Załącznik nr 13 Odpowiedź na Wniosek o realizację prawa do sprzeciwu.docx