W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385

email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl

NIP Gminy Kędzierzyn-Koźle: 749-20-55-601 
REGON Gminy Kędzierzyn-Koźle: 531-412-912
TERYT: 160301_1

NIP Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle: 749-00-15-170
REGON Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle: 000-524-507
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Stwierdzenie uprawnień do zawarcia przedwstępnej umowy najmu lokalu mieszkalnego wynajmowanego na czas nieoznaczony przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy mieszkania, lokale mieszkalne
Komórka odpowiedzialna Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia

Nazwa usługi/procedury:

Stwierdzenie uprawnień do zawarcia przedwstępnej umowy najmu lokalu mieszkalnego wynajmowanego na czas nieoznaczony przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zawarcie przedwstępnej umowy najmu lokalu mieszkalnego wynajmowanego na czas nieoznaczony przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy (wypełniony odpowiednio przez wnioskodawcę - strony od 1 do 2 - oraz zarządcę obecnie zajmowanego lokalu lub mieszkania niewchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle - strona 3) – załącznik nr 7 DRUK DO POBRANIA
 2. W przypadku braku potwierdzenia danych na wniosku przez zarządcę obecnie zajmowanego lokalu lub mieszkania niewchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle należy dostarczyć:
  • dokument potwierdzający kto jest właścicielem lub najemcą obecnie zajmowanego lokalu/ mieszkania niewchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle.
 3. W przypadku, gdy adres zameldowania jest inny niż adres zamieszkania wskazany we wniosku, należy przedłożyć dokument potwierdzający kto jest najemcą lub właścicielem lokalu/ mieszkania niewchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle (umowa najmu, akt notarialny, deklaracja członkostwa, wyciąg z księgi wieczystej) – dotyczy: wnioskodawcy i wszystkich pełnoletnich osób z którymi wnioskodawca ubiega się o zawarcie przedwstępnej umowy najmu.
 4. W przypadku zameldowania poza Gminą Kędzierzyn-Koźle należy dostarczyć zaświadczenie od właściwego urzędu miasta/urzędu gminy o:
  • posiadaniu lub nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu położonego na terenie właściwej gminy,
  • ubieganiu się lub nieubieganiu się o lokal mieszkalny z zasobów właściwej gminy,
  • oczekiwaniu lub nieoczekiwaniu na lokal mieszkalny z zasobów właściwej gminy.
   Dotyczy wnioskodawcy i wszystkich pełnoletnich osób z którymi wnioskodawca ubiega się o wynajęcie   lokalu.
 5. Zaświadczenie o uzyskanych dochodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (potwierdzone przez pracodawcę) – załącznik nr 4 DRUK DO POBRANIA lub zaświadczenie z ZUS o wysokości pobranych świadczeń emerytalnych lub rentowych za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku z prac dorywczych bądź innego źródła utrzymania – załącznik nr 3 DRUK DO POBRANIA.
 6. W przypadku osób pracujących za granicą zaświadczenie o uzyskanych dochodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 7. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych należy dostarczyć  zaświadczenie o uzyskanych  dochodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku – złącznik nr 4 DRUK DO POBRANIA wystawione przez biuro rachunkowe lub oświadczenie wraz z podatkową księgą przychodów i rozchodów.
 8. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie KARTY PODATKOWEJ należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz informacje o formie opodatkowania (KARTA PODATKOWA – zaświadczenie płatne).
 9. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie RYCZAŁTU należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym, poprzedzającym okres zasiłkowy.
 10. W przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobranych świadczeń (zasiłek dla bezrobotnych, stypendium-staż, dodatek aktywacyjny) w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 11. Decyzje z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznające świadczenia w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (świadczenia rodzicielskie i świadczenia z funduszu alimentacyjnego).
 12. Zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznające świadczenia w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (stypendia szkolne i zasiłki szkolne).
 13. Udokumentowanie wysokości alimentów poprzez przedłożenie wyroku sądu lub zaświadczenie od komornika w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 14. W przypadku studentów zaświadczenie dotyczące pobranych świadczeń w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (zapomoga studencka, stypendium).
 15. Oświadczenie wnioskodawcy oraz wszystkich pełnoletnich osób wspólnie ubiegających się z wnioskodawcą o zwrocie podatku dochodowego w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. W przypadku zwrotu podatku należy dostarczyć dokument potwierdzający otrzymanie zwrotu.
 16. W przypadku osób rozwiedzionych lub będących w separacji, prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację.
 17. W przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ.
 18. Zaświadczenie dotyczące zobowiązań finansowych wobec Gminy Kędzierzyn-Koźle wystawione przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu - załącznik nr 8 DRUK DO POBRANIA - dotyczy wnioskodawcy i wszystkich pełnoletnich osób z którymi wnioskodawca ubiega się o wynajęcie   lokalu.
 19. Oświadczenie o stanie majątkowym wnioskodawcy i wszystkich pełnoletnich osób wspólnie ubiegających się z wnioskodawcą o lokal - załącznik nr 9 DRUK DO POBRANIA
 20. Dokumenty potwierdzające okres zamieszkiwania na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle od 12 miesięcy do powyżej 7 lat (na podstawie dokumentów Z WYŁĄCZENIEM DOKUMENTÓW ZAWIEWRAJĄCYCH DANE WRAŻLIWE tj. m.in. DANE MEDYCZNE).
 21. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Odpowiedzi udziela się w formie pisemnej w terminie 21 dni od dnia uzyskania dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wszystkich wniosków złożonych w toku postępowania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 
ul. Piramowicza 32, 
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Sala obsługi interesanta (p. 108)
Tel. 40-50-326

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia 
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 
tel. 40-50-310

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725)
 • Uchwała Nr XLIII/500/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24.02.2022r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022r. poz. 603 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:

Brak

Wniosek on-line:

Brak

Załączniki

Powiadom znajomego