W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385

 

email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl

 

NIP: 749-20-55-601 
REGON: 531-412-912
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Stwierdzenie uprawnień do zmiany rodzaju najmu lokalu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy mieszkania, lokale mieszkalne
Komórka odpowiedzialna Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia

Nazwa usługi/procedury:

Stwierdzenie uprawnień do zmiany rodzaju najmu lokalu

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zmianę rodzaju najmu lokalu socjalnego na lokal na czas nieoznaczony z mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle (wypełniony odpowiednio przez wnioskodawcę - strony od 1 do 2 - oraz Miejski Zarząd Budynków Komunalnych -strony 3 do 4) – załącznik nr 6 DRUK DO POBRANIA.
 2. Pierwsza umowa najmu zajmowanego lokalu.
 3. Odmowa przedłużenia umowy najmu w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego.
 4. Kartoteka finansowa dotycząca czynszu i innych opłat za używanie lokalu w okresie ostatnich 7 lat.
 5. Zgoda sąsiadów na wykorzystanie podanego przez nich numeru telefonu w celu udzielenia informacji dot. zamieszkiwania wnioskodawcy w danym lokalu – załącznik nr 10 DRUK DO POBRANIA.
 6. Zaświadczenie o uzyskanych dochodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (potwierdzone przez pracodawcę) – załącznik nr 4 DRUK DO POBRANIA lub zaświadczenie z ZUS o wysokości pobranych świadczeń emerytalnych lub rentowych za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku z prac dorywczych bądź innego źródła utrzymania – załącznik nr 3 DRUK DO POBRANIA.
 7. W przypadku osób pracujących za granicą zaświadczenie o uzyskanych dochodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 8. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych należy dostarczyć  zaświadczenie o uzyskanych  dochodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku – złącznik nr 4 DRUK DO POBRANIA wystawione przez biuro rachunkowe lub oświadczenie wraz z podatkową księgą przychodów i rozchodów.
 9. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie KARTY PODATKOWEJ należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz informacje o formie opodatkowania (KARTA PODATKOWA – zaświadczenie płatne).
 10. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie RYCZAŁTU należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym, poprzedzającym okres zasiłkowy.
 11. W przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobranych świadczeń (zasiłek dla bezrobotnych, stypendium-staż, dodatek aktywacyjny) w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 12. Decyzje z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznające świadczenia w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (świadczenia rodzicielskie i świadczenia z funduszu alimentacyjnego).
 13. Zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznające świadczenia w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (stypendia szkolne i zasiłki szkolne).
 14. Udokumentowanie wysokości alimentów poprzez przedłożenie wyroku sądu lub zaświadczenie od komornika w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 15. W przypadku studentów zaświadczenie dotyczące pobranych świadczeń w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (zapomoga studencka, stypendium).
 16. Oświadczenie wnioskodawcy oraz wszystkich pełnoletnich osób wspólnie ubiegających się z wnioskodawcą o zwrocie podatku dochodowego w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. W przypadku zwrotu podatku należy dostarczyć dokument potwierdzający otrzymanie zwrotu.
 17. W przypadku osób rozwiedzionych lub będących w separacji, prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację.
 18. W przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ.
 19. W przypadku orzeczenia o eksmisji z zajmowanego lokalu przedłożenie wyroku sądowego.
 20. Oświadczenie o stanie majątkowym wnioskodawcy i wszystkich pełnoletnich osób wspólnie ubiegających się z wnioskodawcą o lokal - załącznik nr 9 DRUK DO POBRANIA.
 21. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Odpowiedzi udziela się w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia uzyskania dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32,
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Sala obsługi interesanta (p. 108)
Tel. 40-50-326

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
tel. 40-50-310

Tryb odwoławczy:

 1. W przypadku odmownego załatwienia wniosku, wnioskodawca może w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o odmowie zwrócić się do Prezydenta Miasta z żądaniem ponownego rozpatrzenia tego wniosku.
 2. Prezydent Miasta rozpatruje żądanie, o którym mowa wyżej, oraz zajmuje ostateczne stanowisko w jego sprawie w terminie 30 dni od dnia uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia.
  Wnioskodawca niezadowolony z ostatecznego stanowiska zajętego przez Prezydenta Miasta wobec ponownie rozpatrywanego wniosku może dochodzić swych praw przed właściwym sądem.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172)
 • Uchwała Nr XLIII/500/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24.02.2022r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022r. poz. 603 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:

Brak

Wniosek on-line:

Brak

Załączniki

Powiadom znajomego